Badanie klientów i usługodawców KSU - marketing i sprzedaż produktów dla MMP z branży przetwórstwa rolno-spożywczego
Autor: Adam Włodarczyk, Tomasz Klimczak, Adam Miller, Patrycja Rumińska

Badanie klientów i usługodawców pilotażowej usługi Krajowego Systemu Usług w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego zostało przeprowadzone przez firmę WYG PSDB na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie grudzień 2013r. – maj 2014r.


Spis treści

Streszczenie
1. Przedmiot, cel i zakres badania
2. Metodologia
3. Ogólna charakterystyka klientów usługi pilotażowej
4. Analiza wyników badań
4.1. Poprawność zdefiniowania zakresu usługi i jej dostosowanie do potrzeb odbiorców.
4.2. Poprawność zdefiniowania procedury świadczenia usługi
4.3. Jakość i dostępność usług pilotażowych
Jakość
Dostępność
4.4. Poziom zadowolenia klientów z usług pilotażowych oraz kompetencji konsultantów je świadczących
4.5. Korzyści z usługi pilotażowej w opiniach klientów
4.6. Bariery we wdrażaniu usług pilotażowych
4.7. Skłonność klientów do ponoszenia odpłatności za usługę
4.8. Poprawność określenia kryteriów wyboru wykonawców usługi
4.9. Zgodność procesu świadczenia usługi z przyjętym standardem
4.10. Rozpoznawalność nazwy systemu KSU wśród klientów usług pilotażowych
4.11. Potrzeby szkoleniowo – doradcze firm w zakresie marketingu i sprzedaży
5. Wnioski i rekomendacje
Która z usług pilotażowych, która została poddana testowaniu powinna zostać wdrożona do systemu KSU i być dofinansowywana ze środków publicznych?
Spis rysunków
Spis tabel
Załączniki
Która z usług pilotażowych, która została poddana testowaniu powinna zostać wdrożona do systemu KSU i być dofinansowywana ze środków publicznych?
Narzędzia badawcze

Rok wydania: 2014 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Marketing
Data publikacji: 14.05.2014 13:29 Data wytworzenia: 14.05.2014 13:29 Data modyfikacji: 13.03.2017 10:37
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska