Badanie klientów i usługodawców KSU - zarządzanie efektywnością energetyczną przedsiębiorstw
Autor: Maciej Owczarek, Tomasz Klimczak, Adam Miller, Patrycja Rumińska

Druga edycja badania klientów i usługodawców pilotażowej usługi Krajowego Systemu Usług w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw została przeprowadzona przez firmę WYG PSDB na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie październik 2014r. – luty 2015r. Analizowana usługa pilotażowa testowana była w ramach realizacji projektu systemowego PARP „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU", finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Usługa świadczona była wg. Standardu opracowanego przez PARP.


Spis treści

Streszczenie
1. Przedmiot, cel i zakres badania
2. Metodologia
3. Ogólna charakterystyka klientów usługi pilotażowej
4. Analiza wyników badań
Poprawność zdefiniowania zakresu usługi i jej dostosowanie do potrzeb odbiorców
Poprawność zdefiniowania procedur usługi
Jakość i dostępność usług pilotażowych
Jakość
Dostępność
Poziom zadowolenia klientów z usług pilotażowych oraz kompetencji konsultantów je świadczących
Korzyści z usługi pilotażowej w opinii klientów Bariery we wdrażaniu usług pilotażowych
Skłonność klientów do ponoszenia odpłatności za usługę
Poprawność określenia kryteriów wyboru wykonawców usługi
Zgodność procesu świadczenia usługi z przyjętym standardem
Rozpoznawalność nazwy systemu KSU wśród klientów usług pilotażowych
Potrzeby szkoleniowo-doradcze firm w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną
5. Wnioski i rekomendacje
Która z usług pilotażowych, która została poddana testowaniu powinna zostać wdrożona do systemu KSU i być dofinansowywana ze środków publicznych?
Spis rysunków
Spis tabel
ZAŁĄCZNIKI
Narzędzia badawcze

Rok wydania: 2015 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Ekologia & ekoinnowacje
Data publikacji: 14.01.2015 11:38 Data wytworzenia: 14.01.2015 11:38 Data modyfikacji: 13.03.2017 10:54
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska