Badanie klientów i usługodawców KSU - zarządzanie efektywnością energetyczną przedsiębiorstw
Autor: Maciej Owczarek, Tomasz Klimczak, Adam Miller, Patrycja Rumińska

Badanie klientów i usługodawców pilotażowej usługi Krajowego Systemu Usług w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw zostało przeprowadzone przez firmę WYG PSDB na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie grudzień 2013r. – maj 2014r.


Spis treści

Streszczenie
1. Przedmiot, cel i zakres badania
2. Metodologia
3. Ogólna charakterystyka klientów usługi pilotażowej
4. Analiza wyników badań
Poprawność zdefiniowania zakresu usługi i jej dostosowanie do potrzeb odbiorców
Poprawność zdefiniowania procedur usługi
Jakość i dostępność usług pilotażowych
Jakość
Dostępność
Poziom zadowolenia klientów z usług pilotażowych oraz kompetencji konsultantów je świadczących
Korzyści z usługi pilotażowej w opinii klientów
Bariery we wdrażaniu usług pilotażowych
Skłonność klientów do ponoszenia odpłatności za usługę
Poprawność określenia kryteriów wyboru wykonawców usługi
Zgodność procesu świadczenia usługi z przyjętym standardem
Rozpoznawalność nazwy systemu KSU wśród klientów usług pilotażowych
Potrzeby szkoleniowo-doradcze firm w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną
5. Wnioski i rekomendacje
Która z usług pilotażowych, która została poddana testowaniu powinna zostać wdrożona do systemu KSU i być dofinansowywana ze środków publicznych?
Spis rysunków
Spis tabel
ZAŁĄCZNIKI
Która z usług pilotażowych, która została poddana testowaniu powinna zostać wdrożona do systemu KSU i być dofinansowywana ze środków publicznych?
Narzędzia badawcze

Rok wydania: 2014 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Ekologia & ekoinnowacje
Data publikacji: 09.04.2014 14:05 Data wytworzenia: 09.04.2014 14:05 Data modyfikacji: 13.03.2017 11:20
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska