Badanie klientów i usługodawców KSU - wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Autor: Tomasz Klimczak, Adam Miller, Mariusz Surma

Badanie klientów i usługodawców pilotażowej usługi Krajowego Systemu Usług w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem zostało przeprowadzone przez firmę WYG PSDB na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie październik 2014r. – styczeń 2015r.
Głównym celem było uzyskanie informacji wspomagających Zamawiającego w podjęciu decyzji o włączeniu lub nie danej usługi pilotażowej do systemowej oferty Krajowego Systemu Usług. Do celów badania szczegółowych należało między innymi: ocena adekwatności usługi z punktu widzenia potrzeb klientów oraz wpływu usługi na funkcjonowanie firmy, ocena jakości usługi, identyfikacja barier we wdrażaniu usługi, ocena kryteriów wyboru usługodawców.


Spis treści

Streszczenie
1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES BADANIA
2. METODOLOGIA
3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KLIENTÓW USŁUGI PILOTAŻOWEJ
4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
Poprawność zdefiniowania zakresu usługi i jej dostosowanie do potrzeb odbiorców
Poprawność zdefiniowania zakresu usługi i jej dostosowanie do potrzeb odbiorców – perspektywa usługodawców
Zastrzeżenia odnośnie zakresu
Zastrzeżenia odnośnie dostosowania usługi do potrzeb
Poprawność zdefiniowania procedur usługi
Jakość i dostępność usług pilotażowych
Jakość
Dostępność
Poziom zadowolenia klientów z usług pilotażowych oraz kompetencji konsultantów je świadczących
Korzyści z usługi pilotażowej w opinii klientów
Bariery we wdrażaniu usług pilotażowych
Skłonność klientów do ponoszenia odpłatności za usługę
Poprawność określenia kryteriów wyboru wykonawców usługi
Zgodność procesu świadczenia usługi z przyjętym standardem
Rozpoznawalność nazwy systemu KSU wśród klientów usług pilotażowych
Potrzeby szkoleniowo-doradcze firm w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
5. WNIOSKI I REKOMENDACJE
Spis rysunków
Spis tabel
ZAŁĄCZNIKI
Kwestionariusz ankiety CAPI z klientami usługi
Scenariusz wywiadu grupowego z klientami usługi
Scenariusz FGI z potencjalnymi klientami
Scenariusz FGI z usługodawcami
Scenariusz FGI z potencjalnymi usługodawcami

Rok wydania: 2015 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 14.01.2015 13:39 Data wytworzenia: 14.01.2015 13:39 Data modyfikacji: 13.03.2017 11:49
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska
Publikacje powiązane: