Badanie wizerunku KSU- II podprojekt badawczy
Autor: Praca zbiorowa

Badanie „Wizerunku Krajowego Systemu Usług” realizowane jest przez instytut Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Koordynatorem ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest Sylwia Marczyńska, zajmująca Samodzielne Stanowisko ds. Badań i Analiz w Departamencie Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu. Nad raportem końcowym pracował zespół ekspertów w składzie: dr Izabella Anuszewska, Katarzyna Podlejska, Agata Jackiewicz, Katarzyna Bednarek. Współpraca merytoryczna- Rafał Korsak (ekspert ds. wizerunku). Niniejszy raport końcowy dotyczy drugi z trzech podprojektów badawczych, które zostaną realizowane w ramach niniejszego projektu.


Spis treści

Wprowadzenie
1. Wnioski
2. Rekomendacje
3. Metodologia
3.1. Metody jakościowe:
3.2. Metody ilościowe
4. Wyniki badania
4.1 Charakterystyka respondentów w badaniu CAPI
4.2 Znajomość oraz opinie na temat inicjatyw wspierających rozwój przedsiębiorczości
4.3 Znajomość i opinie na temat Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4.4. Znajomość i opinia na temat sieci wspierających rozwój przedsiębiorczości
4.5 Znajomość i opinia na temat Krajowego Systemu Usług
4.6. Zalety i wady Krajowego Systemu Usług
4.7 Znajomość kampanii promującej KSU
4.8 Dopasowanie kanałów komunikacji do preferencji potencjalnych beneficjentów
5. Kwestionariusz wykorzystany w badaniu CAPI
6. Spis wykresów
7. Spis tabel

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Instytucje Otoczenia Biznesu
Data publikacji: 13.03.2013 13:08 Data wytworzenia: 13.03.2013 13:08 Data modyfikacji: 13.03.2017 12:11
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska