Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU - I podprojekt badawczy
Autor: Praca zbiorowa

Celem projektu pt. Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU było przeprowadzenie badania klientów Punktów Konsultacyjnych (PK), poznanie zakresu oferowanych usług przez Punkty Konsultacyjne i organizacja systemu PK KSU. Celem zamówienia było uzyskanie informacji pozwalających na odpowiednie zaprojektowanie usług wspierających rozwój przedsiębiorców i osób podejmujących działalność gospodarczą, świadczonych w Punktach Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług.


Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW I AKRONIMÓW
1. WPROWADZENIE
1.1. Obszary badawcze
1.2. Krajowy System Usług (KSU)
1.2.1. Standard świadczenia usług informacyjnych PK KSU
1.3. Synteza metodologiczna
1.3.1. Poziomy efektywności i reprezentacji prób
2. KLIENCI PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH KSU
2.1. Segmentacja i profilowanie klientów PK KSU
2.2. Charakterystyka klientów PK KSU
3. WYNIKI BADANIA
3.1. Ocena kryteriów przyznawania wsparcia na świadczenie usług w ramach PK KSU
3.2. Skuteczne metody promocji usług PK KSU wśród przedsiębiorców
3.3. Zakres tematyczny usług świadczonych przez PK KSU
3.4. Pomiar efektywności usług świadczonych przez PK KSU
3.5. Ocena jakości usług świadczonych przez PK KSU
3.6. Poziom zadowolenia klientów z usług PK KSU
3.7. Kompetencje konsultantów w opinii klientów
3.8. Metody aktywnego pozyskiwania klientów stosowane przez konsultantów PK KSU
3.9. Wpływ wyświadczonych usług na działalność klienta
3.10. Rozpoznawalność nazwy systemu KSU oraz PK wśród klientów
3.11. Standard świadczenia usług przez ośrodki KSU
3.12. Rola standaryzacji świadczonych usług i marki KSU w ocenie klientów
4. ODPOWIEDZI NA PYTANIA BADAWCZE
ZAŁĄCZNIKI
Scenariusz Zogniskowanego Wywiadu Grupowego - FGI
Formularz narzędzia typu CATI

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Instytucje Otoczenia Biznesu
Data publikacji: 19.04.2012 15:29 Data wytworzenia: 19.04.2012 15:29 Data modyfikacji: 13.03.2017 12:33
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska