Zamówienia publiczne po nowemu - poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców
Autor: Franciszek Łapecki, Grzegorz Wicik

Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wynika z konieczności implementacji postanowień dyrektyw Unii Europejskiej (UE) w sprawie zamówień publicznych. Zmiany wprowadzone nowelizacją dotknęły większości przepisów ustawy. W sposób fundamentalny przebudowano zasady dotyczące wykluczenia wykonawców i spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu. Uwzględniono unijne postulaty w zakresie opisu przedmiotu zamówienia czy wprowadzenia nowego trybu udzielania zamówień – partnerstwa innowacyjnego. Rozbudowano przepisy odnoszące się do stosowania kryteriów pozacenowych oraz zliberalizowano możliwość dokonywania zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Spis treści

1. Warunki przetargu

2. Wykazanie spełenia warunków

3. Zmiany w trybach udzielania zamówień

4. Składanie i ocena ofert

5. Zmiany w procedurach odwoławczych

6. Najważniejsze akty prawne

7. Dokumenty strategiczne

 

Rok wydania: 2016 ISBN: 978-83-7633-318-2 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 30.12.2016 15:43 Data wytworzenia: 30.12.2016 15:43 Data modyfikacji: 05.01.2017 11:48
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk