Katalog laureatów XIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszlości
Autor: Praca zbiorowa

Celem działania Agencji, która w 2010 r. obchodzi
dziesięciolecie istnienia, jest realizacja programów
rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną
i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw
(MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu,
rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie
nowych technologii.
W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-
2013 Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie
działań w ramach trzech programów operacyjnych
Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój
Polski Wschodniej.


Spis treści

Rok wydania: 2010 ISBN: Rodzaj: Katalog
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 15.06.2010 14:24 Data wytworzenia: 15.06.2010 14:24 Data modyfikacji: 14.03.2017 11:26
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska