Katalog laureatów IX i X edycji Konkursu Polski Produkt Przyszlości
Autor: Praca zbiorowa

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” (PPP), objęty honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, organizowany jest corocznie, począwszy od 1997 roku. Od 2002 roku organizatorem Konkursu PPP jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Celem Konkursu PPP jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych technik i technologii, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.
Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: „wyrób przyszłości”
i „technologia przyszłości”. W każ-dej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz wyróżnienia.


Spis treści

Rok wydania: 2007 ISBN: Rodzaj: Katalog
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 16.05.2007 14:41 Data wytworzenia: 16.05.2007 14:41 Data modyfikacji: 14.03.2017 11:42
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska