Katalog laureatów VII i VIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszlości
Autor: Praca zbiorowa

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” (PPP), objęty honorowym
patronatem Prezesa Rady Ministrów, jest organizowany corocznie,
począwszy od 1997 roku. Od 2002 roku organizatorem Konkursu PPP
jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Celem Konkursu PPP jest promocja i upowszechnianie osiągnięć
twórców innowacyjnych technik i technologii, które mają szansę
zaistnieć na rynku polskim.
Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: „wyrób przyszłości”
i „technologia przyszłości”. Do Konkursu mogą przystępować osoby
fizyczne i prawne z krajów Unii Europejskiej. Warunkiem przystąpienia
do Konkursu PPP jest złożenie projektu nowego, innowacyjnego wyrobu
lub technologii.
W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz wyróżnienia.
Nagroda w kategorii „wyrób przyszłości” przyznawana jest
przedsiębiorcom, instytutom naukowym, jednostkom badawczorozwojowym,
zakładom doświadczalnym lub osobom fizycznym, które
propozycję nowego wyrobu doprowadziły do etapu prototypu,
a w kategorii „technologia przyszłości” ww. jednostkom, które
propozycję nowej technologii doprowadziły do etapu wdrażalności do
praktyki produkcyjnej.
Zdobywcy nagrody „Polski Produkt Przyszłości” otrzymują statuetkę,
dyplom, możliwość posługiwania się w korespondencji i promocji
znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz pomoc w promocji
produktu. *Nagrody przyznawane są corocznie.


Spis treści

Rok wydania: 2005 ISBN: Rodzaj: Katalog
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 16.11.2005 12:44 Data wytworzenia: 16.11.2005 12:44 Data modyfikacji: 14.03.2017 11:45
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska