Pomiar kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa - perspektywy badawcze
Autor: Anna Bagieńska, Katarzyna Bareja, Jakub Brdulak, Anna Jawor-Joniewicz, Marta Juchnowicz, Anna Karmańska, Beata Mazurek-Kucharska, Wioletta Mierzejewska, Marek Panfil, Waldemar Rogowski, Tomasz Rostkowski, Barbara Sajkiewicz, Roman Sobiecki, Agnieszka Sopi

Projekt Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa to projekt innowacyjny realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Lider projektu) oraz Szkołę Głowną Handlową w Warszawie (Partner), współfinansowany ze środkow Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał. Cel głównym projektu – zmiana świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających z inwestowania w kapitał ludzki przedsiębiorstwa przez stworzenie Narzędzia do Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL), jego przetestowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie.
Realizacja tak postawionego celu wymagała przygotowania szeregu opracowań o charakterze naukowym dotyczących przeglądu i analizy podejść do pomiaru kapitału ludzkiego oraz stosowanych obecnie rozwiązań w tym zakresie, zarówno w Polsce, jak również w wymiarze międzynarodowym. Niniejsza publikacja jest zbiorem przeprowadzonych badań i analiz w zakresie pomiaru i wyceny tego ważnego aktywa organizacyjnego, jakim jest kapitał ludzki w przedsiębiorstwie.


Spis treści

1. Uwarunkowania pomiaru kapitału ludzkiego

2. Perrspektywa zarządzania kapitałem intelektualnym i wiedzą

3. Perrspektywa zarządzania wartością przedsiębiorstwa

4. Perspektywa rachunkowości

5. Perrspektywa zarządzania kapitałem ludzkim

6. Wyniki badań empirycznych

Rok wydania: 2015 ISBN: 978-83-7633-302-1 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Kapitał ludzki
Data publikacji: 22.04.2015 15:14 Data wytworzenia: 22.04.2015 15:14 Data modyfikacji: 03.01.2017 10:27
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera