Przedsiębiorcy jako grupa społeczna
Autor: Krzysztof Chmielewski, Katarzyna Duczkowska-Małysz, Halina Frańczak, Ewa Jaźwińska, Krystyna Skarżyńska

Od kilku lat rola małych i średnich przedsiębiorstw w życiu naszego kraju systematycznie wzrasta. W 1996 roku wytwarzały one łącznie około 40% produktu krajowego brutto i dawały zatrudnienie ponad 6 milionom ludzi. Liczba przedsiębiorstw aktywnych w 1996 roku przekroczyła 1,3 mln, a więc jednocześnie tak liczna stała się grupa osób kierujących tymi przedsiębiorstwami. Jednak wiedza o właścicielach i kierownikach małych i średnich firm jest dosyć uboga i słabo udokumentowana. Jednocześnie rośnie zainteresowanie tą kategorią i to zarówno wśród decydentów, jak i ze strony mediów oraz opinii publicznej.
Dotychczas brak jest kompleksowych badań empirycznych dotyczących małych i średnich przedsiębiorców, brak też syntetycznych opracowań poświęconych tej kategorii społecznej.

Dlatego zdecydowaliśmy się zaprezentować Czytelnikom niniejszą pracę, która wprawdzie nie pretenduje do miana opracowania syntetycznego, ale porusza bardzo szerokie spektrum problemów związanych z życiem i funkcjonowaniem przedsiębiorców we współczesnej Polsce.


Spis treści

1.Wprowadzenie
2.Przedsiębiorcy na tle innych grup społeczno-zawodowych w Polsce
3.Wizerunek przedsiębiorcy w świetle badań gospodarstw domowych i opinii lokalnych społeczności
4.Charakterystyka warunków prowadzenia działalności gospodarczej
5.Polscy przedsiębiorcy 1997: psychologiczne uwarunkowania sukcesu
6.Proces integracji Polski z Unią Europejską - opinie szefów małych i średnich przedsiębiorstw na tle opinii środowiska biznesu w Polsce

Rok wydania: 2000 ISBN: 83-910601-9-5 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 13.12.2000 16:08 Data wytworzenia: 13.12.2000 16:08 Data modyfikacji: 15.03.2017 15:49
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska