Zasady organizacji i funkcjonowania poręczeń kredytowych
Autor: Maciej Gajewski, Tomasz Kiliański, Jan Szczucki

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jest zjawiskiem charakterystycznym we współczesnej gospodarce rynkowej. Stymulowanie wzrostu MSP oraz pomoc ukierunkowana na tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu alternatywnych miejsc pracy są coraz częściej wymieniane wśród tych obszarów polityki gospodarczej, których realizacja może stosunkowo szybko przyczynić się do poprawy trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w wielu regionach Polski.

Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych instrumentów finansowych stosowanych w realizacji celów polityki gospodarczej ukierunkowanej na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Historia poręczenia jako formy zabezpieczenia finansowania sięga czasów, w których pieniądz stał się środkiem płatniczym. Udzielanie poręczeń zostało zinstytucjonalizowane dopiero pod koniec XIX w. Stało się to w Belgii i Francji, gdzie powstały pierwsze instytucje udzielające poręczeń kredytowych w celach zarobkowych, zwane funduszami poręczeń kredytowych. Jednak dopiero niezwykle dynamiczny rozwój banków oraz wzrost popytu na pieniądz kredytowy w latach pięćdziesiątych XX w. doprowadziły do powstania oraz rozwoju systemów poręczeń kredytowych również w innych państwach.

Niniejsze opracowanie jest swego rodzaju odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, wyrażane przez przedstawicieli wyżej wspomnianych środowisk. Przedstawiamy zatem uwarunkowania oraz rezultaty działalności funduszy poręczeń kredytowych w naszym kraju, starając się zaprezentować nie tylko te aspekty ich funkcjonowania, które są istotne z punktu widzenia osób zaangażowanych w proces ich tworzenia, ale również takie, które mogą być użyte do oceny efektywności ich funkcjonowania.

Omawiamy ponadto wszystkie najistotniejsze zagadnienia determinujące działalność instytucji finansowych, jakimi są fundusze poręczeń kredytowych. Dotyczy to funduszy funkcjonujących zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Na podstawie 6 lat polskich doświadczeń w rozwoju sieci instytucji poręczycielskich, przedstawiamy również ocenę wpływu funduszy na otoczenie, w którym bezpośrednio działają. Wskaźniki, jakie prezentujemy, są typowe dla analizy tego rodzaju funduszy w wielu krajach, a przy ich interpretacji bierzemy pod uwagę szczególne warunki, w jakich funkcjonują polskie fundusze poręczeniowe.


Spis treści

1.Wprowadzenie
2.Cechy wspólne funduszu poręczeń kredytowych
3.Fundusze poręczeń kredytowych w gospodarce rynkowej
4.Fundusze poręczeń kredytowych doświadczenia Polskie
5.Krajowy fundusz poręczeń kredytowych
6.Krajowe stowarzyszenie funduszy poręczeniowych
7.Uwarunkowania rozwoju działalności poręczeniowej
8.Podsumowanie
9.Bibliografia

Rok wydania: 2001 ISBN: 83-88251-15-5 Rodzaj: Raport
Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 16.08.2001 03:58 Data wytworzenia: 16.08.2001 03:58 Data modyfikacji: 15.03.2017 15:37
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska