Możliwości świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym
Autor: Praca zbiorowa

Rynek usług doradczych proinnowacyjnych w Polsce jest w początkowej fazie rozwoju. Kwalifikuje się wiec do objęcia go interwencją publiczną, gdyż jest typowym przykładem rynku, na którym istnieje znaczna asymetria informacji pomiędzy stronami (przedsiębiorcami, a jednostkami naukowymi) oraz wysokie koszty transakcyjne. Usługi IOB w zakresie usług doradczych proinnowacyjnych tworzących sieć KSI mogą istotnie przyczynić się do zmniejszenia asymetrii informacji i kosztów transakcyjnych oraz mają znamiona dobra publicznego, dlatego powinno być wspierane ze środków publicznych.


Spis treści

1.Podstawowe wnioski i rekomendacje wynikające z badania
2.Metodologia
3.Najważniejsze wyniki badania
4.Szczegółowe wnioski i rekomendacje dotyczące metod wspierania organizacji otoczenia biznesu celem wzmocnienia ich potencjału do świadczenia usług o charakterze proinnowacyjnym

Rok wydania: 2007 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 15.08.2007 17:08 Data wytworzenia: 15.08.2007 17:08 Data modyfikacji: 16.03.2017 12:24
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska