Państwa Grupy Wyszehradzkiej europejskim centrum innowacji - ekosystem i finansowanie
Autor: Eliza Kruczkowska, Tomasz Poniński, Karol Gileta, Jacek Rzepka, Bernadeta Szybisty, Jan Zając

Budowa nowoczesnej gospodarki wymaga stworzenia kompletnego ekosystemu innowacji. Zapewnia on zdolność nie tylko do transferu, lecz przede wszystkim do tworzenia nowych technologii i podnoszenia w ten sposób produktywności. W długim okresie to właśnie wydajność pracy i kapitału jest źródłem w dobrobytu i wzrostu standardów życia. Kluczowym czynnikiem poprawy produktywności jest z kolei postęp technologiczny, zmiany organizacji pracy oraz wzrost kapitału rzeczowego oraz intelektualnego w strukturze czynników wytwórczych. Tymczasem zarówno poziom produktywności gospodarki wynikający z zaawansowania technologicznego jak i wysokości kapitału jest na relatywnie niskim poziomie w krajach Europy Centralnej. Jest to spuścizna przerywanej historii państwowości, czasów komunizmu i jeszcze zbyt krótkiego okresu transformacji gospodarczej w regionie.


Spis treści

I. PAŃSTWA GRUPY WYSZEHRADZKIEJ EUROPEJSKIM CENTRUM INNOWACJI – BARIERY I DŹWIGNIE ROZWOJU
II. OTOCZENIE GOSPODARCZE ROZWOJU RYNKU FINANSOWANIA INNOWACJI W PAŃSTWACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

Rok wydania: 2017 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polski Fundusz Rozwoju Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 28.03.2017 06:00 Data wytworzenia: 28.03.2017 06:00 Data modyfikacji: 12.04.2017 15:32
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera