Perspektywy rozwoju branży ICT do roku 2025
Autor: Praca zbiorowa

Rozwój technologii informacyjnych stanowi fundament wzrostu nie tylko sektora ICT, ale także całej gospodarki i społeczeństwa. Konkurencyjność polskich branż w dużej mierze oparta jest na dostępności i jakości rozwiązań sektora ICT. W dobie globalnych zmian jest to jeden z kluczowych sektorów dla przyszłego wzrostu. Znaczenie sektora ICT w gospodarkach światowych i polskiej dynamicznie rośnie. Kluczowymi trendami w sektorze ICT będą technologie w chmurze, Big Data, internet rzeczy oraz cyberbezpieczeństwo. Polska stoi przed wyzwaniem zastąpienia dotychczasowych motorów wzrostu, takich jak niskie koszty pracy, dotacje unijne oraz tempo wzrostu produktywności, a także zniwelowania przyszłych niekorzystnych regulacji i czynników ekonomiczno-społecznych. Polskie firmy muszą szukać źródeł przewagi konkurencyjnej w oryginalnych, autorskich rozwiązaniach i zagospodarowywaniu nisz rynkowych.


Spis treści

Polska gospodarka w obliczu transformacji
• Polska magnesem dla inwestorów zagranicznych
• Silne i słabe strony polskiej gospodarki
• Silne i słabe strony: szansa na nowe otwarcie
ICT na świecie
ICT w obliczu transformacji cyfrowej
• ICT w Polsce
• Cyfryzacja gospodarki
• E-commerce
• Polskie startupy

Rok wydania: 2017 ISBN: 978-83-7633-327-4 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 28.03.2017 14:41 Data wytworzenia: 28.03.2017 14:41 Data modyfikacji: 29.03.2017 14:45
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera