Wdrażanie standardów zarządzania klastrem. Poradnik dla koordynatorów
Autor: Bogdan Kępka, Danuta Kacperek, Kinga Gruszecka

W poradniku zaprezentowano listę zaktualizowanych standardów jako wprowadzenie teoretyczne do tematu zarządzania klastrem, korzyści z podnoszenia jakości zarządzania klastrem oraz różne możliwe sposoby realizacji w praktyce wymagań poszczególnych standardów zarządzania. Wiedzę zebrano podczas warsztatów dla koordynatorów, gdzie uczestnicy dzielili się doświadczeniem w zakresie wdrożonych w klastrach standardów. Dodatkowym źródłem były strony internetowe oraz przeprowadzona podczas spotkań ankieta oceniająca poziom spełnienia standardów zarządzania w klastrze.
Poradnik składa się z dwóch rozdziałów. W pierwszym przedstawiono standardy zarządzania klastrem w odniesieniu do obszarów i podobszarów, w ramach których zostały zidentyfikowane. Omówione zostały wskaźniki warunkujące spełnienie standardów oraz sposób ich oceny. W drugim rozdziale przybliżono zagadnienia związane z zarządzaniem inicjatywami klastrowymi oraz przedstawiono doświadczenia polskich klastrów w zakresie spełniania standardów.


Spis treści

Rozdział 1. Standardy zarządzania klastrem
Rozdział 2. Sposoby realizacji wymagań poszczególnych standardów zarządzania – dobre praktyki
Załącznik 1. Ankieta dla uczestnika warsztatów „Popularyzacja standardów zarządzania klastrem”
Załącznik 2. Listy sprawdzające spełnienie standardów

Rok wydania: 2017 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Klastry
Data publikacji: 05.04.2017 00:23 Data wytworzenia: 05.04.2017 00:23 Data modyfikacji: 26.04.2017 12:54
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk