Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?
Autor: Agata Ostrowska

Współczesne teorie innowacji coraz silniej skupiają się na roli otoczenia zewnętrznego firmy, przy czym szczególna rola w kształtowaniu nowych rozwiązań przypisywana jest klientom. Firmy stają się coraz bardziej otwarte i szeroko wykorzystują dostępną wiedzę. Co je do tego skłania? Istnieje wiele powodów szeroko opisywanych w literaturze, jednakże najważniejszą przesłankę stanowią nowe warunki konkurowania. Konkurencja jest coraz silniejsza, klienci coraz bardziej wymagający, a dodatkowo mnogość informacji sprawia, że przedsiębiorstwom coraz trudniej dostosować produkty i usługi do potrzeb rynku. Budowa pozycji fi rmy na rynku nie opiera się już tylko na takich przewagach jak cena i jakość, ale konieczne jest poszukiwanie nowych wartości dla klientów (np. atrakcyjny design,łatwość obsługi). Dlatego też przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu traktują klienta jako innowatora i starają się angażować go w proces innowacyjny. Publikacja odnosi się przede wszystkim do popytowego podejścia do innowacji,a także do innych koncepcji takich jak: otwarte innowacje, design thinking.


Spis treści

1. Wstęp

2. Popytowe podejście do innowacji jako nowa koncepcja procesu innowacyjnego w firmie

3. Nowe podejście do innowacji

4. Elementy funkcjonowania przedsiębiorstwa istotne z punktu widzenia wdrażania innowacji popytowych

5. Przykłady zastosowania popytowego podejścia do innowacji

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7585-154-0 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 04.07.2014 19:05 Data wytworzenia: 04.07.2014 19:05 Data modyfikacji: 04.01.2017 16:14
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk