Innowacje w sektorze usług - przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk
Autor: Jarosław Osiadacz

Publikacja powstała w odpowiedzi na zaobserwowaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości lukę na rynku wydawniczym, na którym brakowało przystępnej publikacji na temat innowacyjności w sektorze usług. O ile innowacyjność przedsiębiorstw produkcyjnych jest zjawiskiem stosunkowo dobrze opisanym, o tyle zjawiska innowacyjności (we wszystkich jej aspektach) przebiegające w przedsiębiorstwach usługowych funkcjonują w literaturze przedmiotu w sposób rozproszony i niepełny. Celem jaki postawiono przed autorem było zebranie pojęć opisujących zjawisko innowacyjności w działalności usługowej oraz opisanie przykładów zastosowania podejścia ukierunkowanego na innowacje w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, komunikacji z klientem, a także w samym przedmiocie i sposobie świadczenia usługi.


Spis treści

1. Wstęp

2. Wprowadzenie do tematyki usług

3. Wprowadzenie do tematyki innowacyjności w sektorze usług

4. Innowacyjne usługi

5. Innowacje technologiczne w usługach

6. Innowacje procesowe w usługach

7. Innowacje organizacyjne w usługach

8. Promocja innowacyjnych usług

9. Podsumowanie

 

 

 

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7585-162-5 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 20.09.2012 17:16 Data wytworzenia: 20.09.2012 17:16 Data modyfikacji: 04.01.2017 16:23
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk