Prawo autorskie a e-biznes
Autor: Piotr Waglowski

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, a więc „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”.


Spis treści

1. Przedmiot prawa autorskiego
2. Podmiot prawa autorskiego
3. Autorskie prawa: osobiste i majątkowe
4. Pola eksploatacji
5. Dozwolony użytek
6. Nabycie
7. Umowy licencyjne
8. Szczególne zasady dotyczące programów komputerowych
9. Ochrona prawa autorskiego
10. Prawa pokrewne
11. Organizacje zbiorowego zarządzania

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prawo w firmie
Data publikacji: 04.09.2008 18:01 Data wytworzenia: 04.09.2008 18:01 Data modyfikacji: 04.01.2017 17:02
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera