Prawne aspekty prowadzenia e-biznesu
Autor: Piotr Waglowski

Jeśli obszarem naszych zainteresowań jest działalność gospodarcza z wykorzystaniem Internetu, to możemy rozważać świadczenie usług informacyjnych lub dostarczanie klientom produktów niemajątkowych. Nawet wówczas, gdy Internet wykorzystywać będziemy do świadczenia usługi tradycyjnych (np. Internet wykorzystamy jedynie do zdobycia kontaktów z klientem, ale usługa wykonana będzie poza Internetem, jak np. w przypadku zdobywania klientów na usługę polegającą na malowaniu mieszkań), albo, gdy nasza działalność dotyczyć będzie produktów „świata materialnego” (np. drukowanie wizytówek, haft ręczny lub komputerowy, sprzedaż książek), to również wówczas część takiej aktywności będzie związana z wykorzystaniem informacji, chociażby publikowanych na stronie internetowej (gdy będziemy pokazywać zrealizowane prace lub będziemy się chwalić wykonanymi usługami), rozsyłanych do potencjalnych klientów pocztą elektroniczną lub udostępnianych im w inny, podobny sposób.

Spis treści

1. Wstęp
2. Znaki towarowe
2.1. Prawo ochronne na znak towarowy
2.2. Zgłoszenie i rejestracja
2.3. Obrót prawem ochronnym
2.4 Ochrona prawa wynikająca ze znaku towarowego
3. Patenty na oprogramowanie
4. Tajemnice prawnie chronione
4.1. Tajemnica handlowa i tajemnica przedsiębiorstwa
4.2. Informacje poufne, tajemnica pracodawcy i tajemnice zawodowe
4.3. Poufne informacje związane z obrotem giełdowym
5. Wtórne wykorzystanie informacji z sektora publicznego (wzmianka)
6. Otwarte standardy
7. Problematyka domen internetowych

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prawo w firmie
Data publikacji: 04.09.2008 18:05 Data wytworzenia: 04.09.2008 18:05 Data modyfikacji: 04.01.2017 17:06
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera