Ochrona praw konsumenta
Autor: Piotr Waglowski

Problematyka praw konsumenta regulowana jest w Polsce - w pierwszej kolejności - przepisami konstytucyjnymi, na mocy których władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.


Spis treści

1. Ochrona praw konsumenta
1.1. Konsument i strażnicy jego praw
1.2. Zbiorowe interesy konsumentów
1.3. Klauzule abuzywne
2. Nieuczciwe praktyki rynkowe
2.1. Praktyka wprowadzająca w błąd
2.2. Agresywna praktyka rynkowa
2.3. Ochrona przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi
3. Ochrona konkurencji
3.1. Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej
3.2. Praktyki ograniczające konkurencję
3.3. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
3.4. Niektóre delikty nieuczciwej konkurencji

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prawo w firmie
Data publikacji: 04.09.2008 18:09 Data wytworzenia: 04.09.2008 18:09 Data modyfikacji: 04.01.2017 17:10
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera