Ochrona baz danych
Autor: Piotr Waglowski

W Polsce problematykę ochrony baz danych reguluje zarówno ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (gdy baza danych spełnia cechy utworu) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W Polsce przyjęto ustawę o ochronie baz danych w wyniku wdrożenia Dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.


Spis treści

1. Ochrona baz danych
2. Bazy danych
3. Ochrona prawnoautorska baz danych
4. Ochrona samoistna (sui generis) baz danych
5. Dozwolony użytek baz danych

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prawo w firmie
Data publikacji: 04.06.2009 18:14 Data wytworzenia: 04.06.2009 18:14 Data modyfikacji: 04.01.2017 17:15
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera