Katalog dobrych praktyk z zakresu e-usług i technologii B2B - 2015
Autor: Sylwia Wojtas, Adrian Senecki, Anna Spysz, Michał Frączek

Katalog to zbiór 100 najlepszych w Polsce startupów, które posłużą do promocji naszego środowiska startupowego w Polsce i zagranicą!

Wykorzystując autorską metodologię, której założenia prezentujemy w dalszej części e-booka, wybraliśmy te projekty, które przedstawiają największą wartość dla użytkowników Internetu mierzoną poprzez popularność serwisu wśród użytkowników. Zamienić na „Wykorzystując autorską metodologię, której założenia prezentujemy w dalszej części e-booka, wybraliśmy te projekty, które przede wszystkim są dostępne w sieci a z analizy wynika, że użytkownicy internetu znają i wyszukują te e-usługi lub technologie B2B i korzystają z nich.

To już trzecia a zarazem ostatnia edycja popularnego e-booka promującego najciekawsze i najbardziej innowacyjne polskie e-usługi i technologie B2B wdrażane dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z działania 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Tym razem na zakończenie okresu wdrażania programu Innowacyjna Gospodarka przebadaliśmy wszystkie z kilku tysięcy firm, które pozyskały dofinansowanie i znalazły się na listach rankingowych lub opisały swoje projekty zamieszczając je w katalogach na portalu www. web.gov.pl. Wykorzystując autorską metodologię, której założenia prezentujemy w dalszej części e-booka, wybraliśmy te projekty, które przedstawiają największą wartość dla użytkowników Internetu mierzoną poprzez popularność serwisu wśród użytkowników.

Korzystając na co dzień z Internetu z pewnością zdarzyło nam się nie raz skorzystać z serwisu, który powstał w skutek współfinansowania unijnego. Analizując rodzimy e-biznes coraz częściej odnajdujemy wyjątkowe, innowacyjne polskie projekty, które z powodzeniem i bez żadnych kompleksów mogą konkurować z najlepszymi rozwiązaniami zagranicznymi. I właśnie takie rozwiązania tutaj przedstawiamy, opatrując je komentarzami ekspertów z branży internetowej oraz wypowiedziami ich twórców na temat inspiracji i dalszych planów rozwoju. Celem tej publikacji jest promocja innowacyjności na rodzimym rynku, wskazanie najlepszych projektów finansowanych w ramach działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i zachęcenie nowych podmiotów do wdrażania elektronicznego biznesu, a także zachęcenie inwestorów i organizacje wspierające start-upy do jeszcze większego zaangażowania w ten sektor gospodarki.


Spis treści

Metodologia

Najlepsze praktyki w obszarze e-usług

Najlepsze praktyki w obszarze technologii B2B

Podsumowanie

Słownik

Rok wydania: 2015 ISBN: Rodzaj: Dobre praktyki
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Start-up
Data publikacji: 03.11.2015 14:48 Data wytworzenia: 03.11.2015 14:48 Data modyfikacji: 05.01.2017 12:03
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera