Prawne aspekty prowadzenia strony internetowej
Autor: Piotr Waglowski

Zgodnie z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej - to, co nie jest przez system prawa zakazane, w działalności gospodarczej jest dopuszczalne (w odróżnieniu od zasad działania administracji publicznej, które - zgodnie z zasadami konstytucyjnymi - działają na podstawie i w granicach prawa). System prawa wprowadza również cały szereg obowiązków, które są nakładane na przedsiębiorców w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

 


Spis treści

1. Wstęp
2. Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
3. Przepisy Kodeksu Cywilnego
4. Przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
5. Przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
6. Przepisy Kodeksu spółek handlowych

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prawo w firmie
Data publikacji: 04.06.2009 18:17 Data wytworzenia: 04.06.2009 18:17 Data modyfikacji: 04.01.2017 17:18
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera