Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) – 2014
Autor: Aleksander Bąkowski, Marzena Mażewska, Joanna Hołub-Iwan, Marek Tomaszewski, Anna Tórz, Rafał Stawiarz

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia kolejną edycję raportu opisującego działalność sektora instytucji otoczenia biznesu (IOB) w Polsce.

Badanie przeprowadzone w roku 2014, będące podstawą do przygotowania publikacji charakteryzowało się dwoma nowościami. Po pierwsze zmieniono perspektywę opisu ośrodków. W związku z tym w raporcie czytelnicy znajdą opis IOB w Polsce nie z perspektywy pojedynczych ośrodków a aktywności większych instytucji prowadzących. Dzięki temu podejściu możliwe było dotknięcie takich kwestii jak współdzielenie zasobów między kilkoma ośrodkami działającymi w ramach jednej organizacji. Po drugie raport objął swoim zasięgiem ośrodki, których głównym zainteresowaniem jest wspieranie innowacyjnych przedsiębiorców tj.: parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, akademickie inkubatory przedsiębiorczości. W raporcie znajdują się również informacje dot. inkubatorów przedsiębiorczości.


Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Prezentacja podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem ośrodków innowacji i inkubatorów przedsiębiorczości

3. Koncepcja i realizacja badania

4. Stan rozwoju ośrodków innowacji i inkubatorów przedsiębiorczości w 2014 r.

5. Parki technologiczne

6. Inkubatory technologiczne

7. Inkubatory przedsiębiorczości

8. Centra transferu technologii

9. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości

10. Wnioski i rekomendacje

11. Bibliografia

Rok wydania: 2014 ISBN: 978-83-7633-273-4 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Instytucje Otoczenia Biznesu
Data publikacji: 16.09.2014 14:25 Data wytworzenia: 16.09.2014 14:25 Data modyfikacji: 05.01.2017 09:44
Modyfikujący: Paulina Jaworska Udostępniający: Paulina Jaworska Autor dokumentu: Paulina Jaworska