Prawne aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Autor: Piotr Waglowski

Tradycyjnie w sierpniu, obchodzimy symboliczną rocznicę rozpoczęcia działania Internetu w Polsce. 17 sierpnia 1991 r. nawiązano łączność pomiędzy Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego a Centrum Komputerowym Uniwersytetu w Kopenhadze opartą na protokole IP (ang. Internet Protocol). Polski Internet - licząc miarami ludzkimi - przestaje być nastolatkiem i wchodzi w dorosłość. Jednak analizowanie systemu prawnego tymi miarami nie zwiększy naszej wiedzy o świecie. System prawny się zmienia, ale niektóre jego elementy mają kilkusetletnią tradycję, inne zaś pojawiły się niedawno. Cyfryzacja, rozwój technik telekomunikacyjnych, zwiększanie mocy obliczeniowej komputerów - wszystko to stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia dla prowadzących działalność gospodarczą. Tym szansom i zagrożeniom musi sprostać powstający system prawa.

Spis treści

1. Rozwój Internetu w Polsce i na świecie
2. Uwarunkowania prawne „społeczeństwa informacyjnego”
3. Międzynarodowe zobowiązania Polski
4. W kierunku pewności prawa
Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prawo w firmie
Data publikacji: 20.05.2009 10:46 Data wytworzenia: 20.05.2009 10:46 Data modyfikacji: 05.01.2017 09:50
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera