Świadczenie usług drogą elektroniczną
Autor: Piotr Waglowski

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną umożliwia wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym (dyrektywa o handlu elektronicznym). Niektóre przepisy ustawy wynikają z procesu dostosowawczego do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej).


Spis treści

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną
2. Definicje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
3. Obowiązki usługodawcy
4. Wyłączenia odpowiedzialności usługodawcy
5. Świadczenie usług drogą elektroniczną a prawo prasowe
6. Zakaz przesyłania niezamówionej informacji handlowej

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prawo w firmie
Data publikacji: 10.06.2009 10:51 Data wytworzenia: 10.06.2009 10:51 Data modyfikacji: 05.01.2017 09:53
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera