Zawieranie umów a nowe technologie
Autor: Piotr Waglowski

Problematyka zawierania umów regulowana jest - w pierwszej kolejności - przepisami Kodeksu cywilnego. Tam znajdują się przepisy dotyczące oświadczeń woli, ich form, wad, trybu zawierania umów, a także przepisy szczegółowo odnoszące się do poszczególnych zobowiązań umownych. Obok Kodeksu cywilnego (oraz Kodeksu postępowania cywilnego) przepisy dotyczące zawierania umów znalazły się również w takich ustawach, jak ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.


Spis treści

1. Zawieranie umów
1.1. Oświadczenie woli
1.2. Oferta i jej przyjęcie
1.3. Negocjacje
1.4. Problematyka aukcji internetowych
1.5. Sprzedaż konsumencka
1.6. Umowy zawierane na odległość
2. Podpis elektroniczny
3. Faktury elektroniczne

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prawo w firmie
Data publikacji: 05.03.2009 09:54 Data wytworzenia: 05.03.2009 09:54 Data modyfikacji: 05.01.2017 09:56
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera