Korzystanie z własności intelektualnej w biznesie
Autor: Praca zbiorowa

W dzisiejszym świecie rynki oferują tak wiele dóbr i usług, że wszystkie firmy, zarówno duże, jak i małe, napotykają w swojej działalności liczne wyzwania. W nieustającym wyścigu z konkurencją, każda firma stara się stworzyć nowe i ulepszone produkty (dobra i usługi), które dostarczą użytkownikom i klientom wyższą wartość niż produkty oferowane przez konkurentów. Aby nadać swym produktom niepowtarzalny charakter, co jest dzisiaj warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu rynkowego, firmy odwołują się do innowacji, które ograniczają koszty produkcji i/lub podnoszą jakość wyrobów. Funkcjonując na przepełnionym rynku firmy zmuszone są bezustannie wskazywać na konkretne walory oferowanych przez siebie produktów, wykorzystując skuteczne działania marketingowe oparte na przemyślanych strategiach budowania marki.


Spis treści

Część I: Korzystanie z własności intelektualnej w biznesie
Podręcznik dla izb handlowych oraz stowarzyszeń przedsiębiorców tworzących usługi w zakresie własności intelektualnej International Chamber of Commerce (ICC) i World Intellectual Property Organization (WIPO)
Część II: Prawa własności intelektualnej dla klastrow
Norwegian Centres of Expertise (NCE) i Arena
Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7633-130-0 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prawo w firmie
Data publikacji: 05.07.2012 11:05 Data wytworzenia: 05.07.2012 11:05 Data modyfikacji: 05.01.2017 10:06
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera