E-biznes – innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady
Autor: Mikołaj Olszański, Krzysztof Piech

E-biznes to dla niektórych sposób na szybkie zarobienie dużych pieniędzy. Dla większości innych to coś, dzięki czemu życie stało się wygodniejsze, przyjemniejsze, bogatsze – nawet w sensie duchowym. Dekadę temu mogło się wydawać (przynajmniej na Zachodzie), że e-biznes będzie jedynie drobnym epizodem w rozwoju gospodarki światowej. Był to już bowiem okres po tzw. pęknięciu bańki internetowej, który nastąpił po boomie dotcom’ów 2. połowy lat 90. XX wieku. Wiele mówiono o tym, że powstaje „nowa gospodarka” (new economy), czy nawet „nowa ekonomia” (new economics). Funkcjonowaniem gospodarek miały rządzić inne, nowe prawa (miał zostać np. wyeliminowany cykl koniunkturalny). Powstawały na ten temat książki, uruchamiano studia podyplomowe poświęcone temu zagadnieniu, pisano o tym rozprawy doktorskie. Nic takiego się jednak nie stało. Biznes elektroniczny okazał się być jednym z wielu występujących w przeszłości nowych sektorów gospodarki (tak jak wcześniej takimi „wschodzącymi” branżami były koleje żelazne, przemysł motoryzacyjny, naftowy, radio, telewizja, komputery osobiste). Nie oznacza to, że wszystko w tym zakresie jest już opisane, znane. Okazuje się, że dotychczasowe publikacje z zakresu podstaw teoretycznych funkcjonowania fi rm, z zakresu również zarządzania nimi należy rozszerzyć by uwzględnić specyfi kę, jaką charakteryzuje się e-biznes. Ma to odzwierciedlenie również w niniejszej książce, gdzie przeprowadzono próbę uwypuklenia zjawisk, typowych dla e-biznesu, a nie widocznych tak bardzo w tradycyjnych sektorach.


Spis treści

Część 1. Teoretyczne aspekty innowacji w sekotrze usług

Część 2. Teoretyczne aspekty e0biznesu i ich zastosowania

Część 3. Portale i systemy sprzedaży online - studia przypadków

Część 4. Wyszukiwarki i systemy rozwijania kontaktów społecznych - studia przypadków

Część 5. Systemy na rzecz ułatwiania życia, komfortu i rozrywki - studia przypadków

 

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7585-182-3 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prowadzenie firmy
Data publikacji: 16.08.2012 10:57 Data wytworzenia: 16.08.2012 10:57 Data modyfikacji: 05.01.2017 10:08
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk