Benchmarking parków technologicznych w Polsce - 2012
Autor: Joanna Hołub-Iwan, Artur Bernard Olczak, Katarzyna Cheba

Raport ogólny z przeprowadzenia benchmarkingu stanowi podsumowanie wyników przeprowadzonych prac w ramach inicjatywy PARP pn. „Benchmarking parków technologicznych w Polsce – edycja 2012”. Jego celem jest prezentacja wykonanych analiz, przedstawienie dobrych i słabych stron parków technologicznych w Polsce oraz rekomendacji do doskonalenia.


Spis treści

I.  Benchmarking –  zastosowanie w obszarze  parków technologicznych
II.  Metodyka benchmarkingu  parków technologicznych w Polsce
III.  Identyfi kacja i weryfikacja  fazy rozwoju parków  technologicznych w Polsce
IV.  Ocena instytucji zarządzającej parkiem technologicznym przez lokatorów
V.  Analiza wskaźników w czterech perspektywach strategicznej karty wyników
VI.  Ocena lokalizacji parków  technologicznych w Polsce  oraz witryn internetowych
VII.  Kierunki rozwoju parków  technologicznych w Polsce

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7633-154-6 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Instytucje Otoczenia Biznesu
Data publikacji: 05.04.2012 11:14 Data wytworzenia: 05.04.2012 11:14 Data modyfikacji: 05.01.2017 10:16
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera