Rynek PPP z perspektywy podmiotów publicznych
Autor: Irena Herbst, Aleksandra Jadach-Sepioło, Elżbieta Marczewska, Tomasz Jagusztyn-Krynicki

Podmioty publiczne są głównymi inicjatorami przedsięwzięć publicznych i bez ich zaangażowania rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego nie jest możliwy. Dlatego w I kwartale 2014 r. w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” przeprowadzone zostało kolejne z cyklu badań wśród wybranych podmiotów publicznych. Jego celem było uzyskanie obiektywnego obrazu stanu polskiego rynku ppp na podstawie ocen podmiotów publicznych.

Wyniki badania zawarte w „Raporcie z badania wśród wybranych podmiotów publicznych” potwierdzają, że w Polsce rynek ppp powoli się rozwija. Zmiany, które nastąpiły od 2012 r., tj. od pierwszego badania ze wspomnianego cyklu, obejmują wzrost wiedzy pracowników i decydentów na temat ppp oraz budowanie specjalistycznych zespołów do realizacji projektów ppp. Zauważone zmiany można interpretować jako „jaskółki” nadchodzącego przełomu na polskim rynku ppp.


Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Cele badania, zagadnienia badawcze

3. Zastosowana metodologia - podstawowe informacji o doborze i liczebności próby

4. Wyniki przeprowadzonych

5. Wnioski końcowe

6. Spis tabel, schematów i wykresów

 

Rok wydania: 2014 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: PPP
Data publikacji: 09.04.2014 15:13 Data wytworzenia: 09.04.2014 15:13 Data modyfikacji: 10.01.2017 16:34
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk