Standardy zarządzania klastrem
Autor: Mariusz Citkowski, Joanna Hołub-Iwan, Michał Thlon, Władysław Szajna, Artur Kowalczyk, Krystian Krawczyk, Piotr Szawiec, Magdalena Marciniak-Piotrowska

Publikacja przedstawia standardy zarządzania klastrem i wskaźniki spełnienia standardów oraz instrukcję ich stosowania. Standardy zostały opracowane przez PARP w ramach projektu współfinansowanego z POIG. Grupę beneficjentów zaproponowanych rozwiązań stanowią koordynatorzy klastrów oraz instytucje odpowiedzialne za politykę klastrową na poziomie centralnym i regionalnym, jak również podmioty działające w klastrach.


Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Proces tworzenia standardów zarządzania klastrem

3. Standardy zarządzania klastrem

4. Instrukcja stosowania standardów zarządzania klastrem

Rok wydania: 2015 ISBN: 978-83-7633-373-1 Rodzaj:
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Klastry
Data publikacji: 15.09.2015 12:11 Data wytworzenia: 15.09.2015 12:11 Data modyfikacji: 03.01.2017 11:20
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera