Innowacyjność 2015 - Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce
Autor: Paulina Zadura-Lichota, Melania Nieć, Anna Tarnawa, Dorota Węcławska, Jacek Pokorski, Edwin Bendyk

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowanym przez nas Raportem na temat innowacyjności pt. Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności. Koncentrujemy się w nim przede wszystkim na przedsiębiorstwach, ukazując ich bieżącą aktywność innowacyjną w zestawieniu z innymi krajami Unii Europejskiej, jak i potencjał do rozwoju tej działalności. Przedstawiamy także dane nt. innowacyjności mikroprzedsiębiorstw i ich współpracy z otoczeniem, pozyskane w ramach najnowszego badania PARP. Stawiamy także pytania istotne z punktu widzenia kierunków rozwoju potencjału przedsiębiorstw i kraju.


Spis treści

Część I . Innowacyjność w liczbach: przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy i beneficjenci pomocy publicznej

Rozdział 1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy

Rozdział 2. (Nie)oczekiwana mikroinnowacyjność

Rozdział 3. Zbyt małe, żeby współpracować? – analiza współpracy w mikrofirmach

Rozdział 4. Budowanie potencjału innowacyjnego firm w Polsce – wyniki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Część II. Nowe obszary innowacyjności – obserwacje i niewiadome

Rozdział 5. Białe plamy na mapie, czyli o ukrytych potencjałach innowacyjności

Rozdział 6. Trendy, które budują innowacyjność

Rok wydania: 2015 ISBN: 978-83-7633-203-1 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 14.10.2015 05:04 Data wytworzenia: 14.10.2015 05:04 Data modyfikacji: 13.01.2017 15:31
Modyfikujący: Paulina Jaworska Udostępniający: Paulina Jaworska Autor dokumentu: Paulina Jaworska