Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie
Autor: Jacek Kuciński, Beata Mazurek–Kucharska, Radosław Flis, Barbara Lewandowska, Izabela Gębczyk, Jacek Szut

W związku z rozwojem e-usług, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zleciła firmie Pentor Research International realizację badania na temat zapotrzebowania mikro i małych przedsiębiorców na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie zwanych inaczej - usługi.

Spis treści

1. Wstęp
2. Cele badania
3. Metodologia badania
4. Wyniki ekspertyzy – raport z badania desk research
5. Raport z badania jakościowego
6. Raport z badania ilościowego
7. Wnioski
8. Bibliografia
9. Spis załączników

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 05.01.2009 12:43 Data wytworzenia: 05.01.2009 12:43 Data modyfikacji: 10.01.2017 16:47
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera