Spodziewane trendy sektora e-usług
Autor: Beata Mazurek-Kucharska Jacek Kuciński Radosław Flis

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe


Spis treści

Raport z badań desk research

Badanie jakościowe spodziewanych trendów w rozwoju krajowego sektora e-usług

Wnioski

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 05.01.2009 10:48 Data wytworzenia: 05.01.2009 10:48 Data modyfikacji: 05.01.2017 10:49
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera