Działania stymulujące rozwój e-usług i produktów cyfrowych
Autor: Jacek Kuciński

Rządowy raport: „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” oraz wyniki realizacji Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” wyraźnie wskazują, że dalszy rozwój Polski wymaga wprowadzenia tzw. Gospodarki Opartej na Wiedzy, której istotnym elementem jest szeroko rozumiana informatyzacja kraju.
Tymczasem liczne diagnozy stanu informatyzacji w Polsce (Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 MSWiA, rok 2005) pokazały, że poziom usług elektronicznych w Polsce, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym znacznie odbiega od wskaźników Unii Europejskiej. Wynika z tego konieczność stymulacji rozwoju tego sektora, w tym również e-usług.

 


Spis treści

1. Identyfikacje barier oraz działań stymulujących rozwój produktów cyfrowych oraz e-usług.
2. Rekomendacje działań

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 05.01.2009 10:51 Data wytworzenia: 05.01.2009 10:51 Data modyfikacji: 05.01.2017 10:52
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera