Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług
Autor: Radosław Flis Jacek Szut Beata Mazurek-Kucharska Jacek Kuciński

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe.

Spis treści

1. Bariery hamujące rozwój e-usług oraz bariery globalizacji przedsięwzięć internetowych z zakresu świadczenia e-usług
2. Bariery hamujące rozwój e-usług na podstawie badań jakościowych
2.1. Koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej − bariera dotycząca zarówno e-przedsiębiorców, jak i przedsiębiorców z całego sektora MSP
2.2. Problemy w zatrudnieniu fachowców z sektora e-usług i elastyczności w zatrudnieniu − bariera charakterystyczna dla sektora e-usług
2.3. Brak zaufania społeczeństwa do e-przedsiębiorców − bariera charakterystyczna dla sektora e-usług
2.4. Zagrożenia płynące z Internetu − bariera charakterystyczna dla sektora e-usług
2.5. Bariery prawne − bariera dotycząca zarówno e-przedsiębiorców, jak i przedsiębiorców z całego sektora MSP
2.6. Biurokracja − bariera dotycząca zarówno e-przedsiębiorców, jak i przedsiębiorców z całego sektora MSP
2.7. Bariery technologiczne i wykluczenie cyfrowe − bariera charakterystyczna dla sektora e-usług
2.8. Bariery związane z prowadzeniem działalności gospodarczej − bariery dotyczące zarówno e-przedsiębiorców, jak i przedsiębiorców z całego sektora MSP
3. Bariery globalizacji przedsięwzięć internetowych z zakresu świadczenia e-usług (bariery w świadczeniu
e-usług poza terytorium RP) na podstawie badań jakościowych
3.1. Bariera językowa
3.2. Bariery związane z niewiedzą i brakiem świadomości przedsiębiorców w zakresie podatków i ceł
3.3. Bariery inwestycyjne
4. Bariery i czynniki mające wpływ na rozwój sektora e-usług w Polsce (badanie ilościowe)
4.1. Bariery rozwoju sektora
4.2. Czynniki mające wpływ na rozwój sektora e-usług
4.3. Rola państwa w rozwoju sektora
5. Wnioski
5.1. Bariery globalizacji przedsięwzięć internetowych z zakresu świadczenia e-usług (bariery w świadczeniu
e-usług poza terytorium RP)
5.2. Bariery hamujące rozwój e-usług

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Internacjonalizacja
Data publikacji: 05.01.2009 11:54 Data wytworzenia: 05.01.2009 11:53 Data modyfikacji: 05.01.2017 10:59
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera