Potrzeby informacyjne i doradcze przedsiębiorców wchodzących na rynek e-usług
Autor: Radosław Flis, Beata Mazurek-Kucharska, Jacek Kuciński

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe.

Spis treści

1. Potrzeby informacyjne i doradcze przedsiębiorców wchodzących na rynek e-usług- raport z badań desk research
2. Potrzeby informacyjne małych przedsiębiorstw (w tym mikro) w zakresie niezbędnym do świadczenia e-usług oraz pozyskania dofinansowania w ramach działania 8.1 PO IG – raport z badania jakościowego
3. Potrzeby doradcze małych przedsiębiorstw (w tym mikro) w zakresie niezbędnym do świadczenia e-usług oraz pozyskania dofinansowania w ramach działania 8.1 PO IG – raport z badania jakościowego
4. Wnioski i rekomendacje
4.1 Potrzeby informacyjne małych przedsiębiorstw (w tym mikro) w zakresie niezbędnym do świadczenia e-usług oraz pozyskania dofinansowania w ramach działania 8.1 PO IG
4.2. Potrzeby doradcze małych przedsiębiorstw (w tym mikro) w zakresie niezbędnym do świadczenia e-usług oraz pozyskania dofinansowania w ramach działania 8.1 PO IG
4.3 Pożądane wsparcie informacyjne i doradcze świadczone przez portal internetowy wspierający działania 8.1 i 8.2 PO IG dla małych przedsiębiorstw (w tym mikro) zamierzających wdrożyć i świadczyć e-usługi
4.4 Kierunki współpracy z organizacjami branżowymi w zakresie popularyzacji społeczeństwa informacyjnego i Gospodarki Opartej na Wiedzy
4.5. Ogólne wnioski z danych jakościowych, uzyskanych badaniem kwestionariuszem ankiety QE-1

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Instytucje Otoczenia Biznesu
Data publikacji: 05.01.2009 10:56 Data wytworzenia: 05.01.2009 10:56 Data modyfikacji: 05.01.2017 10:57
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera