Motywy rozpoczęcia działalności w sferze e-usług
Autor: Beata Mazurek-Kucharska, Jacek Kuciński, Radosław Flis

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe” miało na celu m.in. poznanie motywów rozpoczęcia działalności w sferze e-usług zarówno wśród nowo powstałych przedsiębiorstw, jak i wśród przedsiębiorstw już istniejących, prowadzących dotychczas inną działalność. W tym celu została przeprowadzona analiza danych zastanych (desk research) oraz badania jakościowe.


Spis treści

1. Wnioski z analizy desk research
2. Motywy rozpoczęcia działalności w sferze e-usług – badania jakościowe
2.1. Motywacja osiągnięć
2.2. Motyw potrzeby kontroli nad swoim rozwojem, potrzeba niezależności i wewnętrzne umiejscowienie
poczucia kontroli (ang. internal locus of control)
2.3. Motywacja synergiczna
2.4. Wzajemny rozwój i urzeczywistnianie pasji
2.5. Współdziałanie i rywalizacja
2.6. Zapotrzebowanie na ryzyko
2.7. Poszerzanie możliwości wariantów biznesowych
2.8. Motywy finansowe − stosunkowo niski koszt rozpoczęcia działalności w e-usługach oraz prostota
i dostępność technologii
2.9. Motyw wolności, swobody wyboru i elastycznego podejścia
2.10. Poszukiwanie błękitnych oceanów
2.11. Zaangażowanie
2.12. Sylwetka psychologiczna przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo świadczy e-usługi
3. Wnioski i rekomendacje

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zakładanie firmy
Data publikacji: 05.01.2009 11:00 Data wytworzenia: 05.01.2009 11:00 Data modyfikacji: 05.01.2017 11:01
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera