Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dysponuje siecią 98 Punktów Konsultacyjnych w całej Polsce, które udzielają bezpłatnych informacji na temat warunków korzystania z instrumentów wsparcia PO IG, PO KL, PO RPW.
W 98 Punktach Konsultacyjnych KSU na terenie całego kraju konsultanci udzielają bezpłatnie szczegółowych informacji o możliwościach korzystania z działań PARP finansowanych z Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej. Do końca 2009 r. sieć Punktów Konsultacyjnych wzrośnie do 120.

Wiedza i kompetencje konsultantów w regionach są systematycznie weryfikowane i podnoszone, tak aby jakość ich usług była utrzymywana stale na wysokim poziomie. Celem tych działań jest umożliwienie przedsiębiorcom łatwego dostępu do wyczerpujących informacji nt. wytycznych dot. dostępnych źródeł finansowania, kryteriów i możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektu z danego działania i programu.

Zapraszamy do korzystania z usług Punktów Konsultacyjnych KSU w których blisko 300 konsultantów każdego dnia udziela informacji przedsiębiorcom i innym zainteresowanym.

Więcej informacji na temat Punktów Konsultacyjnych KSU oraz zakresu i sposobu świadczonych tam usług (link)

Wyszukiwarka najbliższego Punktu Konsultacyjnego (link)


id: 8435