Mamy przyjemność przekazać Państwu raportu z badań pt.: „Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw”. Kierujemy go w szczególny sposób do administracji publicznej i instytucji otoczenia biznesu, a także to przedsiębiorców.

Raport dostarczy Państwu informacji m.in. na temat:

  • jaki odsetek mikroprzedsiębiorców w Polsce prowadzi działalność w niszy rynkowej, rozumianej jako strategia różnicowania produktów,
  • jakie są możliwości rozwoju przedsiębiorstw przy wykorzystaniu strategii opartych na niszy rynkowej,
  • jakie czynniki decydują o wyborze strategii rynkowej przez przedsiębiorstwa,
  • jakie są potrzeby mikroprzedsiębiorców w zakresie tworzenia i realizowania strategii,
  • jakie są kluczowe kompetencje i umiejętności pracowników z punktu widzenia pracodawcy - właściciela mikroprzedsiębiorstwa,
  • czy funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw w niszy rynkowej jest działaniem ofensywnym zwiększającym ich potencjał rozwojowy, czy też, jako forma obrony przed rosnącą konkurencją, stanowi ich ograniczenie,
  • czy w obliczu kryzysu gospodarczego stosowanie strategii niszy rynkowej może być skutecznym narzędziem ułatwiającym przetrwanie trudności,
  • jakie są propozycje przyszłych kierunków i instrumentów wsparcia mikroprzedsiębiorstw w Polsce.

Raport został opracowany przez ekspertów Instytutu Badań i Analiz Grupa OSB na zlecenie PARP.

Raport dostępny jest na stronie www.parp.gov.pl/index/more/14838

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

id: 18743