okładkaBadanie benchmarkingowe klastrów przeprowadzone w 2012 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest drugą edycją badania klastrów w Polsce; pierwsza odbyła się w 2010 roku. W niniejszej edycji dokonano diagnozy obecnego stanu rozwoju klastrów, określono tendencje zmian zachodzących w polskich klastrach oraz wypracowano rekomendacje do doskonalenia zarządzania zarówno instytucjami zarządzającymi klastrami, jak i podmiotami w klastrach. Są one skierowane do koordynatorów i członków klastrów, przedstawicieli jednostek naukowych oraz władz na poziomie kraju i regionów.

Raport z badania Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2012 pobierz publikację

id: 30332