okładkaCelem badania było rozpoznanie postaw, wiedzy i planów przedsiębiorców sektora MSP w odniesieniu do zarządzania strategicznego i procesów inwestycyjnych w firmie, z uwzględnieniem obecnej sytuacji gospodarczej.
W badaniu skoncentrowano się przede wszystkim na poznaniu i określeniu:

  • sposobów funkcjonowania przedsiębiorstw w sytuacji kryzysu gospodarczego,
  • strategii przedsiębiorstw z sektora MSP,
  • potrzeb przedsiębiorstw w zakresie wiedzy i zasobów ludzkich w czasie kryzysu,
  • strategii finansowania przedsiębiorstw w czasie kryzysu,
  • oczekiwań przedsiębiorców wobec roli państwa i instytucji

 

Realizacja projektu miała dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy sektor MSP jest w stanie samodzielnie przezwyciężyć problemy wynikające z kryzysu, czy i w jakich dziedzinach potrzebna jest do tego pomoc zewnętrzna oraz w jaki sposób można wykorzystać kryzys do poprawy funkcjonowania firm z tego sektora.

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pełny tekst publikacji (pobierz plik)

id: 15589