okładkaCelem projektu było określenie źródeł, czyli miejsc (podmiotów) tworzenia informacji wykorzystywanych przez przedsiębiorców do zarządzania strategicznego oraz efektywnych kanałów ich przekazu.

Badanie obejmowało analizę procesu komunikacji w jego całościowym kształcie, począwszy od:

- charakterystyk nadawcy/źródła informacji,

- specyfiki kodowania informacji,

- najczęściej wykorzystywanych i najskuteczniejszych kanałów komunikacyjnych oraz specyfiki procesu dekodowania, interpretacji i wykorzystania przez małe i średnie przedsiębiorstwa informacji w procesie zarządzania.

 

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw (pobierz publikację)

id: 14837