Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) dostępny na stronie www.inwestycjawkadry.pl to platforma, za pośrednictwem której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą wybrać odpowiednią ofertę i zapisać się na usługi rozwojowe (m.in.: szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching), w tym te współfinansowane ze środków publicznych. RUR zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty tak, aby każdy przedsiębiorca (instytucja) lub zainteresowana osoba prywatna mogła w sposób prosty i szybki wyszukać propozycję rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Uruchomienie Rejestru Usług Rozwojowych stanowi realizację zobowiązania przyjętego przez stronę polską w ramach podpisanej dnia 23 maja 2014 r. Umowy Partnerstwa w sprawie programowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zgodnie z powyższą umową RUR stanowi centralny element krajowego systemu zapewniania jakości usług rozwojowych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.inwestycjawkadry.pl.

id: 44357