Zamówienie nr 2: Zakup wartości niematerialnych i prawnych w nowej aplikacji webowej umożliwiającej zarządzanie kontem i danymi użytkowników korzystających z usług Right Hello.

Zamówienie nr 3: Zakup usług marketingowo-doradczych.

Zamówienie nr 4: Zakup usług w postaci Działań reklamowych i wizerunkowych.

Zamówienie nr 5: Zakup usług w postaci Działań content marketingowych.

Zamówienie nr 6: Zakup usług w postaci Działań content marketingowych na poziomie operacyjnym.

Zamówienie nr 7: Zakup usług w postaci Projektowania graficznego.

Zamówienie nr 8: Zakup usług w postaci Projektowania graficznego.

id: 49569