W Warszawie rozpoczęło się XIV Forum Edukacyjne Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Człowiek Najlepsza Inwestycja” zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Pierwszy dzień Forum poświęcono zagadnieniom związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi w polskich firmach z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i rolą jaką projekty PARP odegrały w ich rozwoju.

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP witając gości powiedziała, że Agencja od wielu lat finansuje projekty szkoleniowe realizowane zarówno przez przedsiębiorców, jak i własne projekty systemowe finansowane z funduszy unijnych. – Poszukujemy rozwiązań, narzędzi i dobrych praktyk związanych z zarządzaniem kadrami i promujemy je systematycznie, również podczas konferencji. Misją PARP jest między innymi wspieranie i promowanie dobrego zarządzania kadrami w środowisku małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią ponad 99 proc. wszystkich firm w Polsce. Jest to świadomy wybór, gdyż inwestowanie w kadry jest niezwykle ważne w gospodarce opartej na wiedzy, w gospodarce innowacyjnej, do której dążymy – powiedziała Prezes PARP.

Prezes PARP nawiązała do projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, który jest największym i bardzo przekrojowym badaniem realizowanym od 2010 r. na zasadzie partnerskiej wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. – Ostatnie badania wykazały, że opłaca się inwestować w edukację i rozwój pracowników, ponieważ daje to wymierne korzyści w rozwijaniu przedsiębiorstw, które notują wyższe przychody, czy wzrost zatrudnienia – powiedziała Prezes PARP.

PARP i UJ współuczestniczą w kształtowaniu założeń strategicznych badań, opracowaniu metodologii, narzędzi i raportów, a także sprawują merytoryczną kontrolę nad całym przedsięwzięciem. Partnerska współpraca pozwala łączyć najlepsze praktyki i wieloletnie doświadczenie PARP i UJ zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku. Ta symbioza praktycznego i teoretycznego podejścia do zagadnień rynku pracy przełożyła się na projekt oparty o najwyższe standardy badawcze. Dlatego też wyniki są użytecznym narzędziem dla przyszłych i potencjalnych pracodawców, specjalistów HR, pracowników, a także instytucji publicznych na szczeblach regionalnych i centralnych, odpowiedzialnych za rozwój kapitału ludzkiego.

Uczestnicy Forum mogli poznać konkretne rozwiązania, narzędzia i strategie realizowane dzięki wsparciu PARP. Beneficjenci programów unijnych powiedzieli o celach biznesowych, jakie udało im się zrealizować dzięki funduszom strukturalnym.

Podczas pierwszego dnia Forum odbyły się cztery równoległe sesje tematyczne. Cykl debat o przyszłości toczył się wokół najbardziej newralgicznych tematów dotyczących przyszłego rynku pracy.

Sesja Teraźniejszość dotyczyła narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi o strategicznym znaczeniu dla firmy.

W ramach sesji Praktycy-Praktykom odbyły się miniwarsztaty prowadzone przez trenerów z projektu PARP – Akademia Trenerów.

Czwarta sesja Spotkania z ekspertami zaprezentowano narzędzie pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego PARP. Uczestnicy Forum mogli sprawdzić z jakich rozwiązań mogą korzystać.

Warsztaty dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców w ramach XIV Forum MMSP

Podczas drugiego dnia XIV Forum Edukacyjnego Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą” odbyło się szereg warsztatów i sesji dyskusyjnych, poświęconych działaniom edukacyjnym dedykowanym osobom chcącym założyć własną działalność gospodarczą.

Uczestnicy spotkali się z ekspertami w dziedzinie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, między innymi w zakresie prawa, finansów, promocji firmy oraz inwestycji w kadrę zarządzającą i pracowników. Uczestnicy Forum mogli zgłębić wiedzę od podstaw – zaczynając od analizy rynku, przez tworzenie biznesplanu po aspekty prawne i podatkowe. Dowiedzieli się również o źródłach finansowania działalności na początkowym etapie oraz jak budować strategię w małej firmie.

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP, wzięła udział w panelu Firma - To Ludzie. Przedstawiła kilka przykładów działań PARP niezwykle pozytywnie wpływających na motywowanie osób zatrudnionych w firmie i tworzenie odpowiedniej atmosfery za pomocą różnorodnych instrumentów.

Prezes PARP wzięła również udział w specjalnym panelu zorganizowanym dla młodzieży i studentów Zmień swoją pasję w biznes. Gościem specjalnym tej części Forum był Krystian Gontarek. Choć ma dopiero 13 lat, na swoim koncie ma już dwa Start-Upy (KidGifter i Game Teller). Był także prelegentem na TEDx Kids Kraków.

forum MSP  Forum MSP prelegenci  Forum MSP  Forum MSP  Forum MSP  Forum MSP 

id: 41325