Informujemy, że w dniu 14.03.2008 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 5 marca 2008r. w sprawie regionalnych instytucji finansujących (Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 marca 2008 r., Pozycja Nr 259).
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, które musi spełniać regionalna instytucja finansująca oraz szczegółowy tryb przeprowadzenia konkursu wyłaniającego regionalną instytucję finansującą. Rozporządzenie wchodzi w życie z upływem 7 dni od dnia ogłoszenia.

Tekst ustawy dostępny będzie na stronie sejmowej pod następującym adresem:
id: 3048